PSG Sp. z o.o.

W dniu 10.02.2021 r. inwestor PSG Sp. z o.o., złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.5.2021.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej n./pr. dn. 110 wraz z budową przyłącza gazu n./pr. dn. 40 do budynku mieszkalnego w m. Kęty, Oś. Dębowe na działkach nr 687/2, 698/1, 698/2, 703/4, 703/2, 703/7.

W dniu 04.03.2021 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustwy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 10.02.2021 r. o symbolu WAB.6743.1.5.2021.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej n./pr. dn. 110 wraz z budową przyłącza gazu n./pr. dn. 40 do budynku mieszkalnego w m. Kęty, Oś. Dębowe na działkach nr 687/2, 698/1, 698/2, 703/4, 703/2, 703/7.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe