Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Barbara Setkiewicz 2021-03-03

W dniu 03 lutego 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o., złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.26.2021.BS, dotyczące: budowy sieci gazowej - budowa spięcia technologicznego relacji Przeciszów-Zator, gazociąg średniego ciśnienia do 0,05 MPa, PE DN250 - Etap I w  Przeciszowie na działce numer: 817;  jednostka ewidencyjna: 121308_2 Przeciszów, obręb 0003, Przeciszów

W dniu 02 marca 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenieo symbolu:WAB.6743.1.26.2021.BS o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 03 lutego 2021 r. (uzupełniony 26 lutego 2021 r. zgodnie z postanowieniem z dnia 12 lutego 2021 r. znak WAB.6743.1.26.2021.BS), dotyczącego: budowy sieci gazowej - budowy spięcia technologicznego relacji Przeciszów-Zator, gazociąg średniego ciśnienia do 0,05 MPa, PE DN250 - Etap I w  Przeciszowie na działce numer: 817;  jednostka ewidencyjna: 121308_2 Przeciszów, obręb 0003, Przeciszów