Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

24 lutego br. zakończyły się konsultacje poniższego projektu uchwały. Nie zgłoszono uwag.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przeprowadza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiegoz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Treść ogłoszenia

Treść uchwały

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe