PSG Sp. z o.o.

W dniu 09.02.2021 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.4.2021.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 63 wraz z budową przyłącza gazu śr./c. dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Witkowice, ul. Poprzeczna na działce nr 1146/2.

W dniu 03.03.3021 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu od zgłoszenia z dnia 09.02.2021 r. o symbolu WAB.6743.1.4.2021.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn. 63 wraz z budową przyłącza gazu śr./c. dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Witkowice, ul. Poprzeczna na działce nr 1146/2.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe