OBWIESZCZENIE w przedmiocie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącego istotnej zmiany dla instalacji do produkcji opakowań

Dariusz Czerwik 2021-02-05 drukuj

OBWIESZCZENIE w przedmiocie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącego istotnej zmiany dla instalacji do produkcji opakowań  z dnia 05.02.2021r.

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu w dniu 20 maja 2020 r. na wniosek ALUPOL PACKAGING KĘTY Sp. z o.o., ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącego istotnej zmiany dla instalacji do produkcji opakowań udzielonego decyzją Starosty Oświęcimskiego z dnia 28.06.2017 r., znak: WOŚ.6222.1.2017, zmienionej decyzją z dnia 24.09.2018 r., znak; WOŚ.6222.2.2018. Przedmiotem zmiany jest zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zmiana emisji rocznej z instalacji.

Treść obwieszczenia w załączniku:

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe