Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Barbara Setkiewicz 2021-02-18

W dniu 29 stycznia 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.19.2021.BS, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej śr/pr dn 90 wraz z budową  przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w  miejscowości Brzezinka ul. Brzozowa i ul. Ofiar Faszyzmu na działkach numer: 1032/4, 991/2, 1032/2, 979, 930, 931/5;  jednostka ewidencyjna: 121306_2 Oświęcim-obszar wiejski, obręb 0003, Brzezinka.

W dniu 17 lutego 2021 r. tutejszy organ wydał decyzję o umorzeniu na wniosek strony, jako bezprzedmiotowego, postępowania administracyjnego  WAB.6743.1.19.2021.BS, z zakresu ustawy Prawo budowlane w sprawie zgłoszenia zamiaru: rozbudowy sieci gazowej śr/pr dn 90 wraz z budową  przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w  miejscowości Brzezinka ul. Brzozowa i ul. Ofiar Faszyzmu na działkach numer: 1032/4, 991/2, 1032/2, 979, 930, 931/5;  jednostka ewidencyjna: 121306_2 Oświęcim-obszar wiejski, obręb 0003, Brzezinka.