Gwóźdź

W dniu 01.02.2021 r. inswestor Janusz Gwóźdź złożył do tutejszego organu administracji architektoniczo - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.3.2021.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu GL 1155 wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i instalacją gazu zlokalizowanego w Kętach przy ul. Cmentarnej 14, dz. nr 4761/8, Kęty Stare Miasto.

W dniu 23.02.2021 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 01.02.2021 r. o symbolu WAB.6743.1.3.2021.K dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu GL 1155 wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i instalacją gazu zlokalizowanego w Kętach przy ul. Cmentarnej 14, dz. nr 4761/8, Kęty Stare Miasto.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe