Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Iwona Siuta 2021-02-09

W dniu 29 stycznia 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. działająca przez pełnomocnika Panią Anetę Wójcik, złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.21.2021.BP, dotyczące: rozbudowa sieci gazowej  śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu  śr/c  dn 25 do budynku mieszkalnego  jednorodzinnego – lokalizacja na działkach numer   497/10, 497/13 położonych w Rajsku przy ul. Cyklamenów, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb 0011 Zaborze.

W dniu 4 lutego 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia o symbolu: WAB.6743.1.21.2021.BP, dotyczącego: rozbudowy sieci gazowej  śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu  śr/c  dn 25 do budynku mieszkalnego  jednorodzinnego – lokalizacja na działkach nr    497/10, 497/13 położonych w Rajsku przy ul. Cyklamenów, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb 0011 Zaborze.