Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-02-04 drukuj

W dniu 29 stycznia 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.20.2021.AWK, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej  śr/c dn 90 wraz z budową przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Skidziniu przy ul. Oświęcimskiej na działkach numer: 138/171, 138/174, jednostka ewidencyjna: 121302_5  Brzeszcze - obszar wiejski; obręb 0003, Skidziń.

W dniu 4 lutego 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia o symbolu: WAB.6743.1.20.2021.AWK, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej  śr/c dn 90 wraz z budową przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Skidziniu przy ul. Oświęcimskiej na działkach numer: 138/171, 138/174, jednostka ewidencyjna: 121302_5  Brzeszcze - obszar wiejski; obręb 0003, Skidziń.

Zmiany dokumentu

  • 2021-02-04 09:56:06
    Edycja dokumentu
  • 2021-02-02 13:56:43
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe