PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Anna Wutke 2021-01-29

W dniu 27 stycznia 2021 r. Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.18.2021.AWK, dotyczące: przebudowy linii kolejowej nr 93 na odcinku od km 29,834 do km 38,591 roboty usytuowane na wybranych działkach stanowiących teren otwarty w ramach zadania inwestycyjnego: prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice na odcinku Oświęcim-Czechowice Dziedzice w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1 - 12 w Brzeszczach i Jawiszowicach - lokalizacja na działkach o numerach ewidnecyjnych: 3453/11, 3453/12, 1536/17, 1536/16 (jednostka ewidencyjna: 121302_4  Brzeszcze - miasto; obręb 0001, Brzeszcze) oraz 3344/4, 3344/5, 751/46, 751/77, 3344/12, 3344/15 (jednostka ewidencyjna: 121302_5  Brzeszcze - obszar wiejski; obręb 0001, Jawiszowice).