Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-02-02

W dniu 26.01.2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.16.2021.AWK, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej  n/pr dn 90 wraz z budową przyłącza gazu n/pr dn 40 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dn 25 przy ulicy Pod Krukami w Oświęcimiu na działkach numer: 677/15, 1780/1, 684/9, 684/8, jednostka ewidencyjna: 121301_1  Oświęcim - miasto; obręb 0001, Oświęcim.

W dniu 02.02.2021 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenie symbolu:WAB.6743.1.16.2021.AWK  z dnia 26.01.2021 r., dotyczące rozbudowy sieci gazowej  n/pr dn 90 wraz z budową przyłącza gazu n/pr dn 40 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dn 25 przy ulicy Pod Krukami w Oświęcimiu na działkach numer: 677/15, 1780/1, 684/9, 684/8, jednostka ewidencyjna: 121301_1  Oświęcim - miasto; obręb 0001, Oświęcim.