Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-02-04 drukuj

W dniu 26 stycznia 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.17.2021.BP, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej  śr/c dn 90 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego – lokalizacja na działkach nr 340/74, 340/75 położonych w Zaborzu  przy ul. Grojecka, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb 0014 Zaborze .

W dniu 2 lutego 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia o symbolu: WAB.6743.1.17.2021.BP, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej  śr/c dn 90 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego – lokalizacja na działkach nr 340/74, 340/75 położonych w Zaborzu  przy ul. Grojecka, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb 0014 Zaborze .

Zmiany dokumentu

  • 2021-02-04 10:12:02
    Edycja dokumentu
  • 2021-01-29 09:33:29
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe