Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-02-04

W dniu 22 stycznia 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.13.2021.BP, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej ŚR/PR i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego – lokalizacja na działkach nr   1977/2, 1494/1, 1495/23, 2407/1, 2408/1, 1495/34, 1495/38, 1495/35 położonych w Zaborzu  przy ul. Borowiec , jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb 0015 Zaborze cz. Grojecka.

W dniu 3 lutego 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia o symbolu: WAB.6743.1.13.2021.BP, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej ŚR/PR i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego – lokalizacja na działkach nr   1977/2, 1494/1, 1495/23, 2407/1, 2408/1, 1495/34, 1495/38, 1495/35 położonych w Zaborzu  przy ul. Borowiec , jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb 0015 Zaborze cz. Grojecka.