Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-02-04

W dniu 22 stycznia 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.11.2021.BP, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej ŚR/PR i budowy przyłącza gazu do budynku mieszkalnego – lokalizacja na działkach nr    851/1, 851/6, 846/13, 3942/19, 4810 położonych w  Osieku przy ul. Jaśminowej, jednostka ewidencyjna 121305_2 Osiek, obręb 0001 Osiek.

W dniu 3 lutego 2021 r. tuetjszy organ wydał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia o symbolu: WAB.6743.1.11.2021.BP, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej ŚR/PR i budowy przyłącza gazu do budynku mieszkalnego – lokalizacja na działkach nr    851/1, 851/6, 846/13, 3942/19, 4810 położonych w  Osieku przy ul. Jaśminowej, jednostka ewidencyjna 121305_2 Osiek, obręb 0001 Osiek.