Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-02-03 drukuj

W dniu 22.01.2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.14.2021.AWK, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej n/pr i budowy przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach na działkach numer: 407/5, 408/9, 408/10, 408/12, 407/6, 408/11,  jednostka ewidencyjna: 121302_5  Brzeszcze - obszar wiejski, obręb 0001, Jawiszowice.

W dniu 03.02.2021 r. wydano zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenie symbolu:WAB.6743.1.14.2021.AWK  z dnia 26.01.2021 r., dotyczące rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej n/pr i budowy przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach na działkach numer: 407/5, 408/9, 408/10, 408/12, 407/6, 408/11,  jednostka ewidencyjna: 121302_5  Brzeszcze - obszar wiejski, obręb 0001, Jawiszowice.

Zmiany dokumentu

  • 2021-02-03 09:27:00
    Edycja dokumentu
  • 2021-01-29 09:27:30
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe