Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Barbara Setkiewicz 2021-01-28

W dniu 22 stycznia 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.12.2021.BS, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej rozdzielczej śr/pr i budowy przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Towarowej 12 w Brzezince na działkach numer:1288, 1280, 1299, 1273/3,  jednostka ewidencyjna: 121306_2 Oświęcim-obszar wiejski, obręb 0003, Brzezinka.