Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnoprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Ogłoszenie naboru na referentaw Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnoprawnościw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Gen. Józefa Bema 4

Procedura zatrudnienia na zastępstwo.

Załączniki:

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe