Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF

Anna Drabek 2021-01-21

W załączeniu umieszczono Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania:

-  prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu

po zapoznaniu się z podjętymi przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w dniu 16 grudnia 2020 r. Uchwałą Budżetową Powiatu Oświęcimksiego na rok 2021 oraz Uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego.

Załącznik:

Opinia RIO dot. deficytu i kwoty długu (pdf)