Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 8 stycznia 2021 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. działjaca przez pełnomocnika Panią Anetę Wójcik, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.2.2021.APJ, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 90 wraz z budową przyłacza gazu do budynku mieszkalnego śr/c dn 25  w miejscowości Gorzó, ul. Oświęcimska, na działkach nr 1770/1, 2071, 2069,  jednostka ewidencyjna 121303_5 Chełmek - obszar wiejski, obręb 0002 Gorzów.

W dniu 22 stycznia 2021 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. działjacej przez pełnomocnika Panią Anetę Wójcik,   z dnia 8 stycznia 2021 r.  dotyczącego: rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 90 wraz z budową przyłacza gazu do budynku mieszkalnego śr/c dn 25  w miejscowości Gorzó, ul. Oświęcimska, na działkach nr 1770/1, 2071, 2069,  jednostka ewidencyjna 121303_5 Chełmek - obszar wiejski, obręb 0002 Gorzów.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe