Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp

Łukasz Galski 2021-01-15

Wg załącznika jn.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp