PSG Sp. z o.o.

W dniu 15.01.2021 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.2.2021.K dotyczące rozbudowy sieci śr./c. dn 90 wraz z budową przyłącza gazu śr./c. dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Nowa Wieś, ul. Młyńska, ul. Św. M.M.Kolbe, na działkach nr 1035, 1036, 1294/2, 341, 349.

W dniu 08.02.2021 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ admininstracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 15.01.32021 r. o symbolu WAB.6743.1.2.2021.K dotyczącego rozbudowy sieci śr. / c. dn 90 wraz z budową przyłącza gazu śr. / c. dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Nowa Wieś, ul. Młyńska, ul. Św. M. M. Kolbe na działkach nr 1035, 1036, 1294/2, 341, 349.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe