DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2021-01-19 drukuj

W dniu 19 stycznia 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie "Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" i dokonano wyboru najkorzystniejsz ej oferty. Protokół z postępowania w załączniku poniżej.

UWAGA! W dniu 14 stycznia 2021 r. dokonano korekty w wierszu 19 Załącznika do formularza ofertowego, w zakresie gramatury "Granulki do udrażniania rur Kret" z 500 g na 400 g. Ilość ww. produktu na 11 miesięcy pozostaje bez zmian. Skorygowana wartość została ujęta w załącznikach poniżej.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami poniżej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik do formularza ofertowego

Załącznik do formularza ofertowego edytowalny

Wzór umowy

Protokół z postępowania

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe