PSG Sp. z o.o.

W dniu 12.01.2021 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.1.2021.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./pr. dz 63 PE wraz z budową przyłącza gazu dz. 25 PE do zasialania budynku mieszkalnego w m. Bielany dz. nr 936, 937/4, 937/3, 937/1, 938, 905, 907/2, 904.

W dniu 03.02.2021 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 12.02.2021 r. dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr. / pr. dz. 63 PE wraz z budową przyłącza gazu dz. 25 PE do zasilania budynku mieszkalnego w m. Bielany, dz. 936, 937/4, 937/3, 937/1, 938, 905, 907/2, 904.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe