Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Anna Wutke 2021-01-19 drukuj

W dniu 08.01.2021 r.  Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o., złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.3.2021.AWK, dotyczące: rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 90 wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego dn 25 w miejscowości Chełmek, przy ul. Poziomkowej – lokalizacja na działkach o numerach: 1069/15, 1069/11, 1069/16, 1069/17 , jednostka ewidencyjna 121303_4 Chełmek - miasto, obręb 0001 Chełmek.

W dniu 19.01.2021 r. przyjęto bez sprzeciwu zgłoszenie symbolu:WAB.6743.1.3.2021.AWK  z dnia 8 stycznia 2021 r., dotyczące rozbudowę sieci gazowej śr/c dn 90 wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego dn 25 w miejscowości Chełmek, przy ul. Poziomkowej – lokalizacja na działkach o numerach: 1069/15, 1069/11, 1069/16, 1069/17 , jednostka ewidencyjna 121303_4 Chełmek - miasto, obręb 0001 Chełmek.

Zmiany dokumentu

  • 2021-01-19 08:19:12
    Edycja dokumentu
  • 2021-01-11 13:17:20
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe