Uchwała Nr XIX/218/2012 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.

Tomasz Karcz 2012-06-05 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XIX/218/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe