Uchwała Nr 233/502/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.”

Olga Orlikowska 2020-12-29 drukuj

Uchwała Nr 233/502/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.”

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe