Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent w PZON

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 

informuje o wynikach naboru na stanowisko Referent w PZON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe