Pakiet Medyczny 2

Jakub Heród 2020-12-23 drukuj

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  z dniem 4 listopada 2020 przystąpił do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2 ” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 do odwołania  na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu  zagrożenia  epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS -CoV-2 a co za tym idzie koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.

W ramach projektu Szpital Powiatowy  w Oświęcimiu zostanie doposażony w sprzęt i aparaturę medyczną:

  1. Tomograf komputerowy 1 szt
  2. Bramki dezynfekcyjne 4 szt
  3. Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej 10 szt

 

 

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Dofinansowanie dla projektu wynosi 2 230 222,80 zł .

Wkład własny wynosi 1 755 000,00 zł

Całkowita wartość projektu wynosi 3 985 222,80 zł

 Lider wiodącym w projekcie jest  Województwo Małopolskie reprezentowane przez Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Łukasza Smółkę- Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Termin realizacji: 4.11.2020-30.06.2021  r

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe