Pakiet Medyczny

Jakub Heród 2020-12-23 drukuj

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu  z dniem 4 maja 2020 przystąpił do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 do odwołania  na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu  zagrożenia  epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS -CoV-2 a co za tym idzie koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznania potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.

 W ramach projektu Szpital Powiatowy  w Oświęcimiu został doposażony w sprzęt i aparaturę medyczną :
1. Aparat RTG   ( przyłóżkowy) - 1szt
2. Defibrylator z wyposażeniem- 2 szt
3. Videolaryngoskop z wyposażeniem -1 szt
4. Monitor hemodynamiczny -1 szt
5. Łóżka OIOM z materacem- 3 szt
6. Aparat USG -1 szt
7. Kardiomonitor z wyposażeniem -4 kpl
8. Aparat USG -1 szt
9. Materac przeciwodleżynowy- 14szt
10. Strzykawkowa pompa infuzyjna- 5 szt
11. Wózek anestezjologiczny 3 sztuki
12. Wózek do transportu pacjentów 8 sztuk
13. Ambulans sanitarny z wyposażeniem 2 szt
14. Aparat EKG z wózkiem 1szt
15. Komora do transportu chorych w izolacji z baterią i ładowarką 1szt

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie dla projektu wynosi 2 349 292,08 zł .

Lider wiodącym w projekcie jest  Województwo Małopolskie reprezentowane przez Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Łukasza Smółkę- Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Termin realizacji: 1.04.2020-31.12.2020 r

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe