PSG Sp. z o.o.

W dniu 16.12.2020 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczo - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.67.2020.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 110 wraz z budową przyłącza gazu śr./c dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Kęty, ul. Stawowa na działkach nr 3787/1, 3787/2.

 

W dniu 07.01.2021 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dn. 19.12.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.67.2020.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn. 110 wraz z budową przyłącza gazu śr./c dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Kęty, ul. Stawowa na działkach nr 3787/1, 3787/2.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe