PSG Sp. z o.o.

W dniu 16.12.2020 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.66.2020.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Bielany, ul. Solna na działkach nr 733, 732, 731.

 

W dniu 07.01.2021 r. upłynął termin o któym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.12.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.66.2020 r. dotyczącebo rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn. 63 wraz z budową przyłącza gazu dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Bielany, ul. Solna na działkach nr 733, 732, 731.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe