Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 16 listopada 2020 r., znak: GL.ZUZ.4210.582m.2020.EN/RKW-2020-9250

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 16 listopada 2020 r., znak: GL.ZUZ.4210.582m.2020.EN/RKW-2020-9250, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz wykonanie urzadzenia wodnego - studni głębinowej S1, na działce nr 1518 obręb 0001 Brzeszcze w miejscowości Brzeszcze, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe