Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 11.12.2020r., inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  złożył do tut. ogranu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu:WAB.6743.1.162.2020.APJ, dot. rozbudowy sieci gazowejrozdzielczej n/pr i budowie przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Beskidzkiej w Grojcu. Adres zamierzenia budowlanego:  działki o nr ew. 1063/15, 1064/3, 1065/4, 1066/13, 1067/27, 1067/26, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim - obszar wiejski, obręb 0005 Grojec.

W dniu 25 stycznia 2021  r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Buczek,   z dnia 11 grudnia 2020 r. (uzupełnionego w dniu 22 stycznia 2021 r. zgodnie z postanowieniem z dnia 15 grudnia 2021 znak: WAB.6743.1.162.2020.APJ), dotyczącego rozbudowy sieci gazowejrozdzielczej n/pr i budowie przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Beskidzkiej w Grojcu. Adres zamierzenia budowlanego:  działki o nr ew. 1063/15, 1064/3, 1065/4, 1066/13, 1067/27, 1067/26, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim - obszar wiejski, obręb 0005 Grojec.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe