Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Anna Wutke 2020-12-21 drukuj

W dniu 03.12.2020 r. Inwestor: Ośrodek Kultury w Brzeszczach, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie znak: WAB.6743.1.155.2020.AWK, dotyczące: przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku domu ludowego na działce numer 276/3 położonej w Wilczkowicach przy
ul. Starowiejskiej 19, (jednostka ewidencyjna 121302_5 Brzeszcze - obszar wiejski, obręb 0004 Wilczkowice).

W dniu 21 grudnia 2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie znak:WAB.6743.1.155.2020.AWK o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Ośrodka Kultury w Brzeszczach z dnia 3 grudnia 2020 r., dotyczącego przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku domu ludowego na działce numer 276/3 położonej w Wilczkowicach przy
ul. Starowiejskiej 19, (jednostka ewidencyjna 121302_5 Brzeszcze - obszar wiejski, obręb 0004 Wilczkowice).

Zmiany dokumentu

  • 2020-12-21 10:32:48
    Edycja dokumentu
  • 2020-12-09 08:16:27
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe