Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 grudzień 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"

Ewa Zemła 2020-12-02 drukuj

Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 grudzień 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe