Uchwała Nr 223/492/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Olga Orlikowska 2020-12-08 drukuj

Uchwała Nr 223/492/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe