DPS Bobrek: Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2020-12-08 drukuj

W dniu 8 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto postępowanie "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" i dokonano wyboru najkorzystniejsz ej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe