Uchwała Nr XIX/207/2012 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Tomasz Karcz 2012-06-05 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XIX/207/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe