Zapytania złożone w dniu 18 listopada 2020 r.

Tomasz Karcz 2020-11-30

Radny Jacek Pyrek złożył zapytanie w sprawie otrzymnia informacji z Urzędu Miasta Oświęćim o terminie realizacji uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi na rondzie przy ul. Nideckiego oraz Konopnickiej (oseidle Błonie) przed zimą (zał. 1), (odp. 1).

Radna Ewa Pawlusiak złożyła zapytanie na temat inwestycji prowadzonej przez Powiat Bielski u zbiegu dwóch powiatów w Jawiszowicach (zał. 2), (odp.2).