Informacja o naborze na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnoprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIĘCIMIU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

RENATA FIJAŁKOWSKA

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe