Gmina Kęty

W dniu 18.11.2020 r. Inwestor Gmina Kęty złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.65.2020.K dotyczące budowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Witkowskiej w Bulowicach na działkach nr 5082/1 i 5082/2.

W dniu 10.12.2020 r. upłynął termin o któym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 18.11.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.65.2020.K dotyczącego  budowy linii oświetlenia ulicznego przu ul. Witkowskiej w Bulowicach na działkach nr 5082/1 i 5082/2.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe