DPS Bobrek: Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2020-11-30 drukuj

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem sprzętu i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku",w ramach

zadania grantowego Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

 Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe