Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu podaje do publicznej wiadomości informację o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe