Protokół z wyboru wykonawcy - Pedagog

Projekt  "Pokonajmy kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0462/19

Protokół z wyboru Wykonawcy 

Realizacja indywidualnego poradnictwa pedagogicznego dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych. 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe