PSG Sp. z o.o.

W dniu 06.11.2020 r. Inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.64.2020.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./pr. i budowę przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul.  Świerkowej w Bulowicach na działkach nr 2253/3, 5201, 5210/1, 2412/2, 2412/2.

W dniu 01.12.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organa administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 06.11.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.64.2020.K dotyczącego rozbudoiwy sieci gazowej śr./pr. i budowę przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Świerkowej w Bulowicach na działkach nr 2253/3, 5201, 5210/1, 2412/2, 2412/1.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe