Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w ramach projektu "Pokonajmy kryzys" - Indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla dzieci oraz osób dorosłych

W związku z realizacją projektu "Pokonajmy kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0462/19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, rozeznaje dostępną ofertę rynkową  w zakresie realizacji indywidualnego poradnictwa pedagogicznego dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych. 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe