Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 23.10.2020r., inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,  złożył do tut. ogranu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu:WAB.6743.1.140.2020.K, dot.rozbudowy sieci gazowej na odcinku od stacji gazowej Nowa Wieś przy ul. M.M. Kolbe w Nowej Wsi do ul. Karolina w Malcu wraz z przepięciem istniejacych sieci gazowych - Etap II – lokalizacja na działkach nr  1403/3, 1403/2, 1052/1, 1294/2, 277, 1303 obręb Nr 0012 Nowa Wieś; 351, 352, 373/7, 373/6, 373/5, 373/8, 373/9, 373/4, 374, 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/2, 302/1, 344/1, 344/2, 341/2, 341/1, 339/3, 339/7, 338, 337, 336/1, 336/3, 350, 272, 24, 199, 198, 79, 78, 83 obręb Nr 0011 Malec, jednostka ewidencyjna 121304_5 Kęty - obszar wiejski.

W dniu 02.11.2020 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., 33-100 Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16, z dnia 23.10.2020r., o symbolu:WAB.6743.1.140.2020.K, dot.rozbudowy sieci gazowej na odcinku od stacji gazowej Nowa Wieś przy ul. M.M. Kolbe w Nowej Wsi do ul. Karolina w Malcu wraz z przepięciem istniejacych sieci gazowych - Etap II – lokalizacja na działkach nr  1403/3, 1403/2, 1052/1, 1294/2, 277, 1303 obręb Nr 0012 Nowa Wieś; 351, 352, 373/7, 373/6, 373/5, 373/8, 373/9, 373/4, 374, 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/2, 302/1, 344/1, 344/2, 341/2, 341/1, 339/3, 339/7, 338, 337, 336/1, 336/3, 350, 272, 24, 199, 198, 79, 78, 83 obręb Nr 0011 Malec, jednostka ewidencyjna 121304_5 Kęty - obszar wiejski.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe