XIX sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2012-05-17 drukuj

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XIX sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2011 rok – druk 164;

b)  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2011 druk 165;

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012druk 184;
 2. zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego druk 185;
 3. podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1 – druk 182;
 4. zmieniająca uchwałę Nr IX/112/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu prowadzenia usług parkingowych druk 183;
 5. nadania Statutu Powiatowym Zakładom Opiekuńczo-Leczniczym w Grojcu – druk 163;
 6. zmiany uchwały Nr XIX/136/2008 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie kontynuacji działalności publicznego gimnazjum wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach – druk 162;
 7. likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu  – druk 168;
 8. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu 
  druk 169;
 9. likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu – druk 170;
 10. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu – druk 171;
 11. likwidacji Liceum Profilowanego Nr III w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu – druk 172;
 12. likwidacji Liceum Profilowanego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu – druk 173;
 13. likwidacji Liceum Profilowanego w Brzeszczach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach – druk 174;
 14. likwidacji Liceum Profilowanego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku – druk 175;
 15. likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku – druk 176;
 16. stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku 
  – druk 177;
 17. likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiego w Kętach – druk 178;
 18. stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach – druk 179;
 19. likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach – druk 180;
 20. stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu – druk 181.

 

 

 
Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe