Interpelacje złożone w dniu 23.09.2020 r.

Tomasz Karcz 2020-11-27 drukuj

Radna Ewa Pawlusiak złożyła interpelacje w sprawach: 

  • wyczyszczenia chodników oraz ścieżki rowerowej przy ul. Bielskiej w Jawiszowicach (zał. 1), (odp. 1),
  • zainstalowania lustra na ul. Przecznej na wysokości  ul. Kleparz (zał. 2), (odp. 2),
  • wykonania udrożnienia przepustu i wykonania niwelacji rowu ul. Przecznej w kierunku ul. Skróty, Bocznej i Tulipanów w Jawiszowicach (zał. 3), (odp. 3),
  • udzielenia odpowiedzi na skierowane do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu wnioski z zebrań jednostek pomocniczych Gminy Brzeszcze (zał. 4), (odp. 4). 

Radny Dariusz Gawęda złożył interpelacje w sprawach: 

  • ponownego zwrócenia się do Urzędu Gminy Kęty aby wskazała punkty niebezpieczne  gdzie należało by zainstalować „ tablice elektryczne zmiennych treści” (zał. 5), (odp. 5), 
  • podjęcia rozmów przez Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z Gminą Kęty w sprawie remontu ul. Karpackiej w Witkowicach (zał. 6), (odp. 6), 
  • zwrócenia szczególnej uwagi na stale pogarszający się stan ul. Kęckie Góry Północne na trasie Kęty – Witkowice (zał. 7), (odp. 7). 

Radny Bogusław Bartula złożył interpelację w sprawie ograniczenia prędkości do 40km/h i postawieniu znaku B-33 na drodze powiatowej nr 1807K ul. Jazowa w Grodzisku na odcinku w odległości 100m od granicy tej wsi w Trzebieńczycach do skrzyżowania z ul. Myto (zał. 8), (odp. 8a, 8b). 

Radny Józef Szafran złożył interpelacje w sprawach:

  • doświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Żwirki i Wigury w Kętach, oraz wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych zlokalizowanego pomiędzy parkiem Dziewońskiego a parkiem Lipowym w Kętach (zał. 9), (odp. 9),
  • wizji w terenie w sprawie remontu chodnika na moście w ciągu drogi powiatowej nr 1820K ul. Sobieskiego w Kętach oraz szacunkowych kosztów przeprowadzenia ww. remontu (zał. 10), (odp. 10).

Radny Jarosław Jurzak złożył interpelację w sprawie udzielenia informacji dot. działań podejmowanych w sprawie przedłużenia umowy na wynajem pomieszczeń przez firmę „Carint” w szpitalu powiatowym (zał. 11), (odp. 11).

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe