Głosowania imienne podczas XX sesji Rady Powiatu

Głosowania imienne w sprawie:

 1. Wprowadzenia do porządku obrad w pkt IX jako pkt 4 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk 192;
 2. Wprowadzenia do porządku obrad w pkt IX jako pkt 5 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/185/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18 - druk 194;
 3. Wprowadzenia do porządku obrad w pkt IX jako pkt 6 projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do samorządu terytorialnego - druk 198;
 4. Ustalenia porządku obrad XX sesji po zmianach;
 5. Reasumpcja głosowania w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt IX jako pkt 6 projektu uchwały w sprawie podjęcia rezolucji z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do samorządu terytorialnego - druk 198;
 6. Reasumpcja głosowania w sprawie ustalenia porządku obrad XX sesji po zmianach;
 7. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2019 – druk 186,
 9. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 rok – druk 188,
 10. Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2019 – druk 189,
 11. Zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2020 rok Nr XV/136/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. po autopoprawce – druk 190,
 12. Zmiany uchwały Nr XV/137/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego po autopoprawce – druk 191,
 13. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego – druk 187,
 14. Zmiany uchwały Nr XIX/178/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk 192,
 15. Zmiany uchwały Nr XIX/185/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania na rzecz Gminy Chełmek darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmku przy ulicy Krakowskiej 18 - druk 194,
 16. Podjęcia rezolucji z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do samorządu terytorialnego - druk 198.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe